Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

มาตรฐานการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระค่าขยะมูลฝอย สำนักปลัด 58
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัด 59
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 59
4 015มาตรฐานการให้บริการ สำนักปลัด 137
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักปลัด 181
6 คู่มือสำหรับประชาชน:การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 390
7 ผังขั้นตอนการให้บริการ สำนักปลัด 164องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.