ประชาสัมพันธฺ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลบางครก จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธฺ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลบางครก จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงครก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงครก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2567

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2567

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพึงพอใจอบต.บางครก ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.บางครก


แบบสำรวจความพอใจ อบต.บางครก

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3270-6121