Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญิติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2024
แบบรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญิติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2024
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้้
จันทร์, 18 มีนาคม 2024
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จันทร์, 18 มีนาคม 2024
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
จันทร์, 18 มีนาคม 2024
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาบงครก... อ่านเพิ่มเติม... 


   


   


แบบสำรวจความพอใจ อบต.บางครก
QR Code
อบต.บางครก

เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้้

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

แนวปฎิบัติ Do's & Don'ts

แนวปฎิบัติ Do's & Don'ts

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาบงครก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

บทความ อื่นๆ ...องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.