หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลา การมาทำงานสาย เพื่อประกอบพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 สำนักปลัด 126
2 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 54
3 025 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ สำนักปลัด 85
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561 สำนักปลัด 131
5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น. สำนักปลัด 132
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย สำนักปลัด 165
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.-2558 สำนักปลัด 122
8 กำหนดมาตรฐานการการบริหารงานบุคคล-หมวด-6-การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ สำนักปลัด 112
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินทางวินัย-ฉบับที่-2-พ.ศ2562 สำนักปลัด 198

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.บางครก


แบบสำรวจความพอใจ อบต.บางครก

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3270-6121