Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อ017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี (แก้ไข) กองคลัง 159
2 ข้อ 017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กองคลัง 227
3 ข้อ 016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง 206
4 ข้อ 014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ กองคลัง 231
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 กองคลัง 225
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 240
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 280
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 276
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 สำนักปลัด 289
10 แบบรายงาน-สขร-ปี-62 กองคลัง 245องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.