Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การจัดการองค์ความรู้ KM

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารนำเสนอ สำนักปลัด 178
2 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สำนักปลัด 319
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา สำนักปลัด 3874
4 คู่มือนักพัฒนาชุมชน สำนักปลัด 172
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง สำนักปลัด 172
6 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ สำนักปลัด 790
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 177
8 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัด 269
9 คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักปลัด 5080
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง สำนักปลัด 202

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.