Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประชาสัมพันธ์สมัครล่ามภาษามือสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 สำนักปลัด 49
52 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 474
53 คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สำนักปลัด 171
54 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 108
55 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 สำนักปลัด 364
56 ประกาศรูปการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 341
57 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตตั้ง สำนักปลัด 429
58 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางครก สำนักปลัด 282
59 เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) สำนักปลัด 152
60 Gift Policy ผู้ดูแลเว็บไซต์ 335


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.