Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ถ่ายทอดภูมิปัญญาตำบลบางครก สำนักปลัด 59
42 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาตำบลบางครก สำนักปลัด 89
43 ประชาสัมพันธ์ สมัคร อถล. สำนักปลัด 119
44 ประชาสัมพันธ์การคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 60
45 O10 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล สำนักปลัด 394
46 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 43
47 เชิญชวนร่วมกันเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 93
48 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักปลัด 62
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ สำนักปลัด 51
50 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 49


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.