Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 #SDGs โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือน" สำนักปลัด 221
32 ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย SDGs สำนักปลัด 232
33 #ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สำนักปลัด 193
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่า ไร่นา ขยะมูลฝอย เศษหญ้า ใบหญ้า บริเวณหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่ และป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณ หมู่ที่ 7 สำนักปลัด 198
35 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 233
36 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) สำนักปลัด 247
37 แจ้งข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด 241
38 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน สำนักปลัด 252
39 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 317
40 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลบางครก สำนักปลัด 39


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.