Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศอำเภอบ้านแหลม เรื่องประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 263
22 ประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .... สำนักปลัด 198
23 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ช่วย” สำนักปลัด 327
24 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักปลัด 306
25 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 208
26 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักปลัด 245
27 ประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอล ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด สำนักปลัด 307
28 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) สำนักปลัด 394
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 237
30 กำหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำนักปลัด 439


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.