Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จะดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชน สำนักปลัด 213
12 E-service อบต.บางครก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 513
13 ประชาสัมพันธื การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด 175
14 ประชาสัมพันธฺ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลบางครก จำนวน 5 ตำแหน่ง สำนักปลัด 262
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด 248
16 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน สำนักปลัด 184
17 แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครองของ ต.บางครก กองคลัง 62
18 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด 167
19 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ELT) สำนักปลัด 215
20 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สำนักปลัด 59


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.