Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 58
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) สำนักปลัด 42
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน สำนักปลัด 109
4 รายงานผลแผนป้องกัน ปี 2567 รอบ 6เดือน สำนักปลัด 125
5 แบบรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญิติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 248
6 ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 216
7 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือปรระโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้้ สำนักปลัด 270
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 176
9 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 190
10 แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 211

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.