Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแทง สำนักปลัด 263
2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัด 253
3 คู่มือการปฏิบัติงานบันชี สำนักปลัด 270
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด 253
5 คู่มือการปฏิบัติงาน-ตาม-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักปลัด 223
6 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล สำนักปลัด 312
7 คู่มือนักพัฒนาชุมชน สำนักปลัด 1858
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักปลัด 901
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง สำนักปลัด 281องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.