Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 708
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ผ.ถ.4/4 ผ.ถ.4/5) สำนักปลัด 329
93 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้สถานประกอบกิจการด้านอาหารประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำนักปลัด 586
94 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 สำนักปลัด 339
95 ขันตอนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สำนักปลัด 325
96 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก สำนักปลัด 325
97 กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 328
98 ประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด 343
99 ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 451
100 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สำนักปลัด 280


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.